Pontiac Grand Prix
Година: 2007
Спецификация на модела: 8 cyl, 5.3 L, автоматик (S4), бензин А98
Гориво: Бензин А98
Среден разход на гориво в л./ 100 км.: 12.42

Разчетите са направени при балансирано шофирне:
50% градско и
50% извънградско шофиране