Mercedes-Benz SL63 AMG
Година: 2009
Спецификация на модела: 8 cyl, 6.2 L, автоматик (S7), бензин А98
Гориво: Бензин А98
Среден разход на гориво в л./ 100 км.: 16.86

Разчетите са направени при балансирано шофирне:
50% градско и
50% извънградско шофиране