Mercedes-Benz S600 Coupe
Година: 1997
Спецификация на модела: 12 cyl, 6.0 L, автоматик 5-spd, (GUZZLER) (FFS), бензин А98
Гориво: Бензин А98
Среден разход на гориво в л./ 100 км.: 16.86

Разчетите са направени при балансирано шофирне:
50% градско и
50% извънградско шофиране