Ford Fusion AWD
Година: 2010
Спецификация на модела: 6 cyl, 3.5 L, автоматик (S6), бензин А95
Гориво: Бензин А98
Среден разход на гориво в л./ 100 км.: 12.42

Разчетите са направени при балансирано шофирне:
50% градско и
50% извънградско шофиране