BMW M3 Coupe
Година: 2010
Спецификация на модела: 8 cyl, 4 L, автоматик (S7), бензин А98
Гориво: Бензин А98
Среден разход на гориво в л./ 100 км.: 14.76

Разчетите са направени при балансирано шофирне:
50% градско и
50% извънградско шофиране