Page 1 of 1

Осчетоводяване на фактури за гориво

PostPosted: Tue Jul 20, 2010 3:00 pm
by tandem
Водят ли се разходите за гориво като представителен разход? Могат ли да се осчетоводят
като разходи на физическо лице при положение че личния автомобил е ползван за
ходене по интервюта ?